Predori | Varnost

Varnost v predorih bo v prihodnosti postala še pomembnejša saj bodo avtomobili za pogon uporabljali utekočinjeni plin, akumulatorje iz lahkih kovin in vodik, zato bodo električne iskre v primeru nesreč pogostejše in nevarnejše. Od leta 1995 je OrbiPark aktiven na naslednjih področjih varnosti v predorih: koncepti gašenja v predoru, gradnja ognjevarnih predorov, požarno prezračevanje, varnejša osvetlitev predorov, varnejše in cenejše zaznavanje požarov.

ŠobaMegla 1997

Šoba za meglo je bila izdelana posebej za gašenje požarov v predorih, in pokriva 360 stopinjsko območje. Šoba vode ne vrti, temveč razcepi vodni film. Ima sposobnost samoočiščenja, in pretok 250-500l/minuto. V drugi fazi gašenja njena konstrukcija omogoča dodajanje aditivov v vodo za gašenje, npr. Bonpet in podobnih. Ena šoba razprši meglo na 20mx30m velikem območju.

3K Vent

Testni predor, ki ga je zgradil EKOVENT v Krapini je zgodovinski mejnik v predorski požarni varnosti in predstavlja nov koncept požarnega prezračevanja. Meritve v predoru so potrdile, da je s pomočjo 3K ventilacije v načinu požarnega delovanja, prvič v zgodovini možno omogočiti varen umik in varno posredovanje v požaru z močjo 300MW. 3K ventilacija v običajnem načinu delovanja porabi manj energije, kot obstoječi načini prezračevanja. V primeru požara ves predor, razen 50-100m požarne cone, ostane nepoškodovan in ne zadimljen.

 

BelaSvetloba

Diskriminacijska nevarna osvetlitev predorov je nevarna za starejše voznike. Problem se bo v prihodnjih letih še povečal, ker namesto starih visokotlačnih jodovih žarnic, vgrajujemo svetlobna telesa, ki oddajajo hladno belo svetlobo npr. metalno halogenska in LED svetila. Fenomen je mogoče razložiti s fizikalnim zakonom o lomu svetlobe. Hladna bela svetloba iz točkovnega vira se v naših očeh razprši mnogo bolj kot rumena svetloba. Vir svetlobe je večini predorov nezasenčen in povzroča pri starejši populaciji voznikov nevaren efekt bleščanja.

Po 30. letu starosti naše leče v očeh postajajo vedno bolj rumenkaste. Starejši vozniki vidijo okoli vsakega vira bele svetlobe kronski obroč. Podobno, kot če gledamo v polno luno v rahlo megleni noči. Naši čuti zaznajo večje svetle površine in sočasno zaprejo voznikovo zenico. Zaradi tega pride v oko manj svetlobe, zmanjša se spekter odtenkov, slabše je razpoznavanje (še posebej temnega roba vozišča), vožnja postaja težavnejša in nevarnejša. Viri svetlobe bi morali biti v predorih zasenčeni na 45 stopinj, standard za predore pa bi moral postati izključno rumeni del svetlobnega spektra.

 

Koncept varnih predorov

Evropa je vzpostavila minimalne zahteve za varnost v predorih z direktivo 2004/54/EN evropskega parlamenta in sveta komisije z dne 29.04.2004. Vendar pa še vedno veljajo tudi nacionalni predpisi, ki so prilagojeni lokalnim tradicijam.
Obstaja več novih spoznanj in dobrih praks, ki jih lokalni operaterji predorov zavračajo in se skrivajo za zastarelimi nacionalnimi predpisi.

Blažilec vetra

V nekaterih predorih imajo hude težave kadar pihajo močni vetrovi, ki dosegajo celo do 180km/h. Velik pretok zraka povečuje dimniški efekt in tako dramatično povečuje požarno nevarnost v predoru. Predori, kot je Kastelec, z v kamen vklesanim portalom dejansko delujejo kot “Venturijeva cev”, saj zberejo še več vetrov. Pihanje proti burji zahteva veliko drage energije pa tudi posebno učinkovito ni, zato je predor lahko tudi po več dni na leto zaprt.
Preprosti, aerodinamično oblikovani loki, kot podaljšek predora pri vhodu, bi močno zmanjšali hitrost zraka, po podobnem fizikalnem principu kot deluje dušilec zvoka pri pištoli.

Dvignjen pločnik v predoru

je “fosil” iz preteklosti, draga relikvija, ki je ne bi smeli vgrajevati v predore. V primeru evakuacije iz zadimljenega in temnega predora dvignjen pločnik in usmerjevalne luči postanejo ovire. Ostri robovi ob trčenju ali pa že samo ob dotiku raztrgajo pnevmatike in tako onemogočijo upravljanje vozila, kar se je tragično pokazalo ob nesreči belgijskega avtobusa z otroki v švicarskem predoru. V Italiji obstajajo predori brez dvignjenih pločnikov, v takem predoru bi avtobus pri prvem dotiku samo popraskal steno ne pa nenadzorovano trčil v odstavno nišo.

Vzdolžno prezračevanje

se v predorih še vedno uporablja, čeprav je primerno samo za reaktivne motorje in cementne rotacijske peči, saj bi ga lahko najbolje opisali z “več zraka – več ognja”. 3K reverzibilna ventilacija daje možnost pobega proti obema portaloma, odvaja do 4x več dima in hkrati požaru ne dovaja svežega zraka kot sedanja 2K ventilacija, ki razpihuje ogenj kot kovaški meh.

Zavajajoče oznake

Zelene luči za izhod v sili, so nameščene na desnem zidu dvocevnih enosmernih predorov, kar je popolnoma absurdno. Prehodi so vedno med cevema – torej na levi strani predora. Kljub temu avstrijski in slovenski predpisi zahtevajo instalacijo na desni zid predora. Najkrajša pot ni vedno najbolj varna.

SoftStop

Hitro zaustavljanje vozil pred predorom je lahko življenjsko nevarno. Testi so potrdili, da ni neobičajno, da več deset ali celo več sto vozil spregleda rdečo luč na semaforju pred predorom. Vzrok za to težavo so majhne površine svetil na semaforjih, ki so zasnovani za počasno mestno vožnjo, niso pa primerni za hitrosti na avtocesti. Poleg tega za barvno slepe horizontalna namestitev semaforjev ni primerna. Mnogo bolj primerna je označba z rdečimi X ali celo SoftStop projekcijo prometnega znaka stop na vodni zaslon na portalu predora. Označbe samo na portalu ne zadoščajo, ampak morajo biti tudi v primerni razdalji pred predorom, kot to določajo predpisi tudi pri železniških prehodih. V nekaterih predorih sploh ni signalizacije za ustavitev prometa. V nekaterih predorih so označeni portali z svetlobno odbojno barvo, kar zelo olajša orientacijo v slabših svetlobnih pogojih. Skrajni čas je, da uskladimo EU varnostne označbe v predorih in upoštevamo obstoječe dobre prakse.

Zvočniki

V Švici so zvočniki v predoru strogo prepovedani, v preostali Evropi pa pomenijo eno dodatno točko na testu ADAC TAP, zato v vseh ostalih državah upravljavci predorov nameščajo ozvočenja. Fizikalno dejstvo je, da se zvoki v predoru odbijajo in s tem krepijo, tako kot se to dogaja v trobilih ali v ceveh starih gramofonov. Besede postanejo nerazumljive zaradi vzdolžnega odmeva (zvok potuje hitreje po žicah med zvočniki kot po zraku v predoru), draga elektronika, ki uravnava zvočne zakasnitve ni rešitev. Ne glede na izvedbo: promet, ventilacija in panika generirajo zvoke ki se multiplicirajo z odmevi. Tretja težava je: splošni ukazi, kot so “Takoj zapustite predor!” ali “Zavijte levo!”, so lahko v paniki zavajajoči in zaradi različnih položajev ljudi v predoru napačno razumljeni. V daljšem predoru se istočasno lahko nahaja veliko število ljudi različnih narodnosti in z različnim znanjem jezikov, ki ne bi razumeli niti besede, tudi če bi jo slišali. Vsa komunikacija mora potekati izključno z optičnimi znaki, da jo bodo razumeli vsi.

Telefonske govorilnice

V času, ko je v vsakem vozilu vsaj en brezžični telefon, je za zadostitev predpisom, popolnoma nesmiselno vgrajevati telefonske govorilnice v predore in zahtevati od matere da ob požaru zapusti vozilo in otroke v njem ter teče po zadimljenem predoru do več sto metrov oddaljene telefonske govorilnice.

Vodni hidrant

Je obvezna požarno varnostna oprema v predorih. Malo ljudi ve, da navadna voda lahko dejansko poveča požar na vozilu, če skupaj z vodo za gašenje ne uporabljamo aditivov. Na tržišču so hidranti, ki vodi dodajajo penila, so varni za uporabo in zagotavljajo učinkovito gašenje, vendar jih vgrajujejo samo v nekaterih državah in še to samo v posamezne predore. Zato so v nekaterih predorih hidranti z navadno vodo preprosto zaklenjeni in namenjeni izključno gasilcem. Zaklenjeni pa niso zato da bi ščitili ljudi pred parnimi eksplozijami, temveč predvsem da bi preprečili krajo ročnih gasilnih aparatov iz hidrantnih omaric. Vozniki smo po zakonodaji obvezani pomagati in gasiti začetni požar v predoru, kot kaže, kar z golimi rokami.

 

Požarna zaščita betona

Pomanjkanje znanja in sledenje starim praksam ovira uporabo novih tehnologij. Tako na primer dodajanje polipropilenskih vlaken v beton predorske cevi (kar je izredno poceni) in betonu nekajkrat podaljša požarno odpornost, sploh ni možno, razen na Nizozemskem, kjer so to tehnologijo odkrili. Največji problem od vseh pa je korupcija. Ko eno samo podjetje postane ekskluzivni dobavitelj, se vzpostavijo določeni medsebojni odnosi, vgrajuje se posebna, trikrat precenjena oprema, saj nihče ne želi drezati v varnostno opremo, ki je pokrita s certifikati in zahtevana v nacionalnih predpisih.

Poročila | Referati

DVD mediji

Dobavljivo po predhodnem naročilu in vnaprejšnjem plačilu

Članki v časopisih

Delo 17.10.2001

Delo 12.12.2009

Delo 22.03.2004

Delo 23.01.2010

Mladina 11.07.2008

Moto Revija 06 2010

Delo 12.07.2008

Delo 24.03.2012

Delo 25.05.2009

Delo 26.03.2013

Delo 03.07.2009

Delo 06.01.2014